Scorekaart: wel of niet meedoen aan gezamenlijk onderzoek ?