NVRR Wiki

Introductie Wiki

Welkom op de NVRR Wiki. Met de Wiki willen we kennis die in vele hoofden en media over ons werk aanwezig is bundelen en aanbieden aan een ieder die daarin is geinteresseerd.

De Wiki is beschikbaar voor iedereen, niet iedereen kan echter zo maar een nieuw onderwerp starten of een pagina aanpassen. Daarvoor moet je zijn ingelogd als gebruiker. Gebruikers zijn voorzitters en leden van rekenkamers of rekenkamercommissies, maar ook ook medewerkers van deze rekekamer(commissie)s. 

Trefwoorden
3D's aanbeveling aanbevelingen afstemming afstemming raad ambtelijk wederhoor Awbz BAG basisvoorwaarden beoordelingscriteria best practices Bestuur / organisatie / politiek bestuurlijk wederhoor bestuurlijke nota bestuurlijke reactie bevindingen bevordering doorwerking big data Bijstand bijstandsverlening BTWplicht checklist context controle-instrumenten criteria cycli decentralisaties digitalisering doelmatigheidsonderzoek doorwerking doorwerkingscirkels drie vragen dualisme effecten subsidies enquetes ervaringen met gezamenlijk onderzoek evaluatie factoren financieel beleid formeel verzoek functioneren rekenkamers gebruik doorwerking geheimhouding gemeentelijke rekenkamer gesprek gespreksvorm gespreksvormen gezamenlijk rekenkameronderzoek grondexploitatie grondexploitaties hoor en wederhoor indicatoren informatievoorziening instrumentele doorwerking interviews introductieprogramma invloed Jeugdwet jeugdzorg kernvariabelen keuze kleine ondernemersregeling kwaliteit kwaliteit onderzoek kwaliteit rekenkamerrapport kwaliteitszorg leveringsvoorwaarden methoden motieven voor samenwerking naleving nazorg NCW normenkader offertetraject omgevingsfactoren onderwerpen onderzoek onderzoeksagenda onderzoeksonderwerp onderzoeksopzet onderzoeksproces onderzoeksvragen open data open spending openbaarheid van informatie opzet begroting organisatie van de rekenkamer Participatiewet pilotonderzoek politieke context praktijkvoorbeelden presentatie privacy programmabegroting programmaplan publicatie raadsvoorstel re-integratie reiskostenvergoeding rekenkameronderzoek rol raad rol rekenkamer rol secretaris rol voorzitter ruimtelijke omgeving samenstelling samenwerking sociaal domein stappenplan stappenplan meten van doorwerking statische onderzoek sturen subsidie subsidiebeleid Subsidies suggesties derden suggesties rekenkameronderzoek taakopvatting technieken technische kwaliteit timing tips & trucs traditioneel rekenkameronderzoek transformatie transitie transities typen doorwerking vaste of variabele vergoeding verantwoorden verbetering doorwerking verschil rekenkamer en rekenkamercommissie vervolgonderzoek verzoek verzoek onderwerp rekenkameronderzoek verzoek rekenkameronderzoek verzoek van de raad voorbereiding WBB wederhoor weerstandscapaciteit weerstandsvermogen werkwijze Wet openbaarheid van bestuur Wet werk en Bijstand wet- en regelgeving wettelijke taak WMO Wob Wonen / leefomgeving / Openbare ruimte zelfevaluatie