NVRR Wiki

Nieuwste artikelen
Introductie Wiki

Welkom op de NVRR Wiki. Met de Wiki willen we kennis die in vele hoofden en media over ons werk aanwezig is bundelen en aanbieden aan een ieder die daarin is geïnteresseerd.

De Wiki is beschikbaar voor iedereen, niet iedereen kan echter zo maar een nieuw onderwerp starten of een pagina aanpassen. Daarvoor moet je zijn ingelogd als gebruiker. Gebruikers zijn voorzitters en leden van rekenkamers of rekenkamercommissies, maar ook medewerkers van deze rekenkamer(commissie)s. 

Trefwoorden
3D's aanbeveling aanbevelingen afstemming afstemming raad ambtelijk wederhoor antwoorden AVG Awbz BAG basisvoorwaarden beoordelingscriteria best practices Bestuur / organisatie / politiek bestuurlijk wederhoor bestuurlijke nota bestuurlijke reactie bevindingen bevordering doorwerking big data Bijstand bijstandsverlening BTWplicht checklist context controle-instrumenten criteria cycli decentralisaties digitalisering doelmatigheidsonderzoek doorwerking doorwerkingscirkels drie vragen dualisme effecten subsidies enquetes ervaringen met gezamenlijk onderzoek evaluatie factoren financieel beleid formeel verzoek functioneren rekenkamers gebruik doorwerking geheimhouding gemeentelijke rekenkamer gesprek gespreksvorm gespreksvormen gezamenlijk rekenkameronderzoek good practices grondexploitatie grondexploitaties handreiking hoor en wederhoor implementatie indicatoren informatievoorziening instrumentele doorwerking interviews introductieprogramma invloed Jeugdwet jeugdzorg kernvariabelen keuze kleine ondernemersregeling kwaliteit kwaliteit onderzoek kwaliteit rekenkamerrapport kwaliteitszorg leveringsvoorwaarden methoden model motieven voor samenwerking naleving nazorg NCW normenkader NVRR offertetraject omgevingsfactoren onderwerpen onderzoek onderzoeksagenda onderzoeksonderwerp onderzoeksopzet onderzoeksproces onderzoeksvragen open data open spending openbaarheid van informatie opzet begroting organisatie van de rekenkamer Participatiewet pilotonderzoek politieke context praktijkvoorbeelden presentatie privacy programmabegroting programmaplan publicatie Q&A raadsvoorstel re-integratie register reiskostenvergoeding rekenkameronderzoek rol raad rol rekenkamer rol secretaris rol voorzitter ruimtelijke omgeving samenstelling samenwerking sociaal domein stappenplan stappenplan meten van doorwerking statische onderzoek sturen subsidie subsidiebeleid Subsidies suggesties derden suggesties rekenkameronderzoek taakopvatting technieken technische kwaliteit timing tips & trucs toelichting traditioneel rekenkameronderzoek transformatie transitie transities typen doorwerking vaste of variabele vergoeding verantwoorden verbetering doorwerking verklaring verschil rekenkamer en rekenkamercommissie vervolgonderzoek verwerkersovereenkomst verwerkingsactiviteiten verzoek verzoek onderwerp rekenkameronderzoek verzoek rekenkameronderzoek verzoek van de raad voorbereiding WBB wederhoor weerstandscapaciteit weerstandsvermogen werkwijze Wet openbaarheid van bestuur Wet werk en Bijstand wet- en regelgeving wettelijke taak WMO Wob Wonen / leefomgeving / Openbare ruimte zelfevaluatie